Αδυναμία αποστολής Μy data 21/01/2022
21/01/2022

Έχει παρουσιαστεί τεχνικό πρόβλημα που δεν οφείλεται στις εφαρμογές μας κατά την Online αποστολή Παραστατικών  στα mydata .Πρέπει να προσπαθήσετε αργότερα για την επαναποστολή  τους.

Εφαρμογές atlantis 

Εφαρμογές capital- κεφαλαιο

HTTP/1.1 502 Bad GatewayΠανεπιστημίου 11, 26441 Πάτρα
2610 454073
info@epectasi.gr
Follow us