Υπηρεσίες Hardware για Επιχειρήσεις

Διαθέσιμα Συμβόλαια Τεχνικής Υποστήριξης

  BASIC SUPPORT 1 BASIC SUPPORT 2 BASIC SUPPORT 3 ADVANCED SUPPORT 1 ADVANCED SUPPORT 2 ADVANCED SUPPORT 3
Ένας τυπικός έλεγχος εξοπλισμού για τυχόν βλάβες (απομακρυσμένη πρόσβαση – μία φορά το μήνα – αφορά το πολύ 2 Η/Υ και τα περιφερειακά τους)       BASIC SUPPORT 2        
Εκτενής  έλεγχος εξοπλισμού για τυχόν βλάβες η πρόληψη βλαβών (απομακρυσμένη πρόσβαση – μία φορά το μήνα – αφορά το πολύ 2- 3 Η/Υ και τα περιφερειακά τους)      BASIC SUPPORT 3  ADVANCED SUPPORT 1  ADVANCED SUPPORT 2  ADVANCED SUPPORT 3
Χειριστικές διευκρινήσεις μέσω τηλεφωνικών κλήσεων* που αφορούν το πληροφοριακό σύστημα η το δίκτυο της εταιρείας.  BASIC SUPPORT 1  BASIC SUPPORT 2  BASIC SUPPORT 3  ADVANCED SUPPORT 1  ADVANCED SUPPORT 2  ADVANCED SUPPORT 3
Εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας του εμπορικού προγράμματος  BASIC SUPPORT 1  BASIC SUPPORT 2  BASIC SUPPORT 3      
Ανά 3 μέρες αντίγραφα ασφαλείας του εμπορικού προγράμματος και άλλων αρχείων.           ADVANCED SUPPORT 1  ADVANCED SUPPORT 2  ADVANCED SUPPORT 3
Παροχή συμβουλών για την αντιμετώπιση προβλημάτων μέσω τηλεφωνικών κλήσεων*.  BASIC SUPPORT 1  BASIC SUPPORT 2  BASIC SUPPORT 3    ADVANCED SUPPORT 2  ADVANCED SUPPORT 3
Μια προγραμματισμένη επίσκεψη μιας ώρας στο χώρο για έλεγχο καλής λειτουργίας  του πληροφοριακού συστήματος και του δικτύου.       BASIC SUPPORT 2        
Δυο προγραμματισμένες επισκέψεις μιας ώρας στο χώρο για έλεγχο καλής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος και του δικτύου. Επισκευές η ρυθμίσεις (αν απαιτούνται) του πληροφοριακού συστήματος η του δικτύου.      BASIC SUPPORT 3  ADVANCED SUPPORT 1  ADVANCED SUPPORT 2  ADVANCED SUPPORT 3
Εγκατάσταση νέων εκδόσεων των εφαρμογών.      BASIC SUPPORT 3  ADVANCED SUPPORT 1  ADVANCED SUPPORT 2  ADVANCED SUPPORT 3
Άμεση τηλεφωνική ανταπόκριση και σύντομος προγραμματισμός αντιμετώπισης βλάβης (ανάλογα με την απόσταση)      BASIC SUPPORT 3      
Άμεση τηλεφωνική ανταπόκριση και άμεση αντιμετώπιση της βλάβης (ανάλογα με την απόσταση – τα ανταλλακτικά που μπορεί να απαιτηθούν δεν καλύπτονται από το συμβόλαιο)            
Ωράριο υποστήριξης 09:00-17:00 (Δευτέρα έως Παρασκευή)        ADVANCED SUPPORT 1  ADVANCED SUPPORT 2  ADVANCED SUPPORT 3
Ωράριο υποστήριξης 09:00-20:00 (Δευτέρα έως Παρασκευή)          ADVANCED SUPPORT 2  
Ωράριο υποστήριξης 09:00-20:00 (Δευτέρα έως Παρασκευή) Σάββατο 9:00 – 13:00            ADVANCED SUPPORT 3

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

 1. Σε όλα τα πακέτα η τηλεφωνική υποστήριξη δεν αποτελεί υποκατάστατο εργασιών τακτικής εκπαίδευσης.
 2. Η ελάχιστη διάρκεια για όλα τα παραπάνω πακέτα είναι 6 μήνες.
 3. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.
 4. Υπάρχει η δυνατότητα μια εταιρεία να προσαρμόσει στις ανάγκες τις σε κάποιο πρόγραμμα που δεν αναφέρεται στα παραπάνω
 5. Δεν περιλαμβάνεται το κόστος ταξιδιού που θα προκύψει για εταιρείες εκτός Πατρών.
 6. Η εταιρεία κατά τη διάρκεια του συμβολαίου διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών στις εξής περιπτώσεις που ο πελάτης:
  • Χρησιμοποιεί αναλώσιμα υλικά που δεν πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του Η/Υ η των περιφερειακών του η δεν έχει πάρει τη γραπτή (e-mail) σύμφωνη γνώμη μας.
  • Επιτρέπει οιασδήποτε φύσεως επέμβαση στο πληροφοριακό σύστημα από άτομα τα οποία δεν είναι εξουσιοδοτημένα για συγκεκριμένες εργασίες η δεν μας έχουν ενημερώσει πρώτα εταιρεία (εμάς) μέσω e-mail.
  • Εάν οι υπηρεσίες αυτές σχετίζονται με θέματα του πληροφοριακού συστήματος σε περίπτωση διακοπής ή πτώση της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος και δεν έχει προβλεφθεί απο τον πελάτη η ύπαρξη UPS η/και μέσων αποφυγής καταστροφής του εξοπλισμού. δ) Επεμβαίνει ο ίδιος στο πληροφοριακό σύστημα χωρίς τη γραπτή (e-mail) σύμφωνη γνώμη μας.
 7. Εξαιρούνται μέρες αργίας. * Οι τηλεφωνικές κλήσεις αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε περίπτωση που ζητηθεί επίλυση προβλήματος θα υπάρξει ανάλογο κόστος

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

 Πανεπιστημίου 11, 26441 Πάτρα
2610 454073
info@epectasi.gr
Follow us