Επικοινωνία

EPECTASI Εμπόριο λογισμικού

Πανεπιστημίου 11
Πάτρα, 264 41
Τηλ: 2610.454073
E-mail: ske@epectasi.gr

  Ονοματεπώνυμο:

  *Email:

  *Τηλέφωνο:

  Μήνυμα:


  Δηλώνω ότι αποδέχομαι την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων που περιλαμβάνει τα εξής:
  Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (πχ Όνομα, Επώνυμο, ΑΦΜ)
  Β. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου/αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου/fax)

   

   

   

  

  Πανεπιστημίου 11, 26441 Πάτρα
  2610 454073
  info@epectasi.gr
  Follow us