Επικοινωνία

EPECTASI Εμπόριο λογισμικού

UNISOFT CERTIFIED BUSINESS CENTER
Πανεπιστημίου 11
Πάτρα, 264 41
Τηλ: 2610.454073
Fax: 2610.454813
E-mail: info@epectasi.gr

Ονοματεπώνυμο:

*Email:

*Τηλέφωνο:

Μήνυμα:

Δηλώνω ότι αποδέχομαι την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων που περιλαμβάνει τα εξής:
Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (πχ Όνομα, Επώνυμο, ΑΦΜ)
Β. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου/αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου/fax)

 

 

 Πανεπιστημίου 11, 26441 Πάτρα
2610 454073
info@epectasi.gr
Follow us
Support