Διασύνδεση εφαρμογών SoftOne με POS Τραπεζών (10_05_2024)
10/05/2024

 

Σε συνέχεια της ενημέρωσης που έχετε ήδη λάβει (1/5) αναφορικά με τη διασύνδεση των εφαρμογών του Ομίλου SOFTONE με τερματικά POS, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι -πέραν της epay- αυτή θα διατίθεται δωρεάν ΚΑΙ για τα τερματικά της εταιρείας “Worldline”.

Δεδομένων λοιπόν των ειδικών συμφωνιών μας με τους συγκεκριμένους παρόχους, η εμπορική πολιτική διασύνδεσης των εφαρμογών μας με τα τερματικά POS της αγοράς, διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Εφαρμογές του Ομίλου SOFTONE & τερματικά POS
Εμπορική Πολιτική Διασύνδεσης

Όπως γνωρίζετε και από την προηγούμενη ενημέρωση, η διασύνδεση των εμπορικών εφαρμογών και των ταμειακών συστημάτων του Ομίλου μας με τερματικά POS, προϋποθέτει την ύπαρξη του module “POS Connector”, το οποίο και θα διατίθεται:

 

 

Εντελώς ΔΩΡΕΑΝ για τη διασύνδεση των εφαρμογών με τα τερματικά των παρόχων “epay” και “Worldline”

   
       
 

Με τη μορφή Ετήσιας Συνδρομής για τη διασύνδεση των εφαρμογών μας με τα τερματικά των υπολοίπων συνεργαζόμενων παρόχων

Λειτουργική Ενότητα (module) POS Connector

 

Εφαρμογή

Ετήσια Συνδρομή
ανά συσκευή POS

 
   

 

50€ ανά συσκευή POS

   

50€ ανά συσκευή POS

   

50€ ανά συσκευή POS

   

GO Retail

25€ ανά συσκευή POS

   

* Οι παραπάνω τιμές αφορούν τη διασύνδεση με τερματικά των παρόχων: Viva, EDPS, Cardlink, Mellon, Nexi, Attica Bank και INSS (Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου)

* Η διασύνδεση αφορά το σύνολο των τερματικών POS των παραπάνω παρόχων, με εξαίρεση μόνο εξειδικευμένα τερματικά που χρησιμοποιούνται στα μηχανήματα αυτόματων πληρωμών θέσεων Parking.

 Πανεπιστημίου 11, 26441 Πάτρα
2610 454073
info@epectasi.gr
Follow us