Ενημέρωση Εσόδων Εξόδων atlantis entry απο Εμπορικές εφαρμογές SINGULAR
06/06/2019

Κοινό

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις,στις οποίες η  λογιστική τους παρακολούθηση ανατίθεται στον εξωτερικό λογιστή, με σκοπό να καταχωρεί τα παραστατικά ένα προς ένα.  Ως επακόλουθο, ενώ ο πελάτης διαθέτει εμπορική εφαρμογή, δεν του παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης της εφαρμογής του λογιστή, καθώς δεν αποτελεί μέρος του ίδιου Software House.

H εταιρία μας σε συνεργασία με την – συνεργάτη της SINGULAR LOGIC η οποία ανέπτυξε μία διαδικασία ,κατά την οποία λαμβάνει τα δεδομένα των παραστατικών σας από εμπορικές εφαρμογές SINGULAR ενώ παράλληλα ενημερώνει αυτοματοποιημένα την εφαρμογή εσόδων- εξόδων atlantis entry της UNISOFT.

 Πανεπιστημίου 11, 26441 Πάτρα
2610 454073
info@epectasi.gr
Follow us