Εφαρμογή mydata από 01/10/2020
28/09/2020

Η ΑΑΔΕ προωθεί την υποχρεωτική χρήσης της πλατφόρμας myDATA από τις επιχειρήσεις. Είστε έτοιμοι για τη χρήση αυτής της πλατφόρμας; Είναι το μηχανογραφικό σας σύστημα συμβατό με τις προδιαγραφές κατηγοριοποίησης και ανταλλαγής πληροφοριών με την ΑΑΔΕ;

Αν δεν γνωρίζετε τις καταληκτικές ημερομηνίες υποχρεωτικής χρήσης της πλατφόρμας myDATA ή θέλετε να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας.

Τι είναι η πλατφόρμα myDATA;

myDATA (my Digital Accounting & Tax Application) είναι η πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων ΑΑΔΕ, στα οποία:

  • παρακολουθείται το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων των επιχειρήσεων και λοιπών οντοτήτων που τηρούν Λογιστικά Αρχεία κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και
  • απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από τα δεδομένα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων

Ποιους αφορά;

Όλες τις Επιχειρήσεις και λοιπές οντότητες που τηρούν Λογιστικά Αρχεία κατά τα ΕΛΠ και σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου.

Τι είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ;

Η πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ περιλαμβάνει δύο Βιβλία:

  1. Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών(Αναλυτικό Βιβλίο), όπου καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων, γίνεται ο χαρακτηρισμός των συναλλαγών και διενεργούνται οι αναγκαίες λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους
  2. Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης(Συνοπτικό Βιβλίο), όπου εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της Επιχείρησης σε μηνιαία και ετήσια βάση.


Πανεπιστημίου 11, 26441 Πάτρα
2610 454073
info@epectasi.gr
Follow us