Λειτουργικότητα Mydata
01/05/2024

Επειδή το τελευταίο διάστημα δεχόμαστε μεγάλο όγκο τηλεφωνημάτων για προβλήματα αποστολής στην πλατφόρμα Mydata θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τη στιγμή που έχουμε ολοκληρώσει την αρχική παραμετροποίηση  η αποστολή και ο καθημερινός έλεγχος επιτυχούς αποστολής  είναι αποκλειστική ευθύνη της επιχείρησης σας . Για αυτό το λόγο  ετοιμάσαμε έναν οδηγό που σας βοηθά να καταλάβετε για ποιο λόγο  ένα παραστατικό δεν ανεβαίνει στα Mydata .

Σε κάθε άλλη περίπτωση η επίλυση προβλημάτων που αφορούν τα MYDATA θα γίνεται αποκλειστικά μέσω teamviewer εφόσον υπάρχει ενεργό  πακέτο τηλεϋποστήριξης   για τις εργάσιμες Ώρες και ημέρες ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από 09:00 έως 17:00 .

BHMA 1 : ΕΛΕΓΧΟΣ iNTERNET 

Αν δεν έχετε  internet δεν είναι δυνατή η αποστολή στην ΑΑΔΕ και ως αποτέλεσμα υπάρχει αδυναμία παραλαβής MARK

BHMA 2 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MYDATA 

κάνοντας κλικ στο Link  https://status.mydatacloud.gr/ συνδέεται με το mydata Και σας δείχνει αν η πλατφόρμα είναι λειτουργική  ή αν έχει πέσει  και το διάστημα που είναι εκτός λειτουργίας 

Επίσης μπορείτε από την αναφορά προβλήματος να δηλώσετε το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε 

BHMA 3 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

 1. Έλεγχο αν το είδος εχει χαρακτηρισμό  Mydata (εμπόρευμα ,προϊόν ,κτλ) .Σε κάθε νέο είδος που ανοίγετε πρέπει να συμπληρώνετε υποχρεωτικά το χαρακτηρισμό. 
 2. Αν ο πελάτης εχει συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα πεδία ( Διεύθυνση ,Πολη ,ΤΚ) -Με την ανάκτηση δεδομένων ΑΦΜ πριν κάθε τιμολόγηση εξασφαλίζετε ότι τα παραπάνω πεδία είναι σωστά 
 3. Ο πελάτης πρέπει να έχει συμπληρωμένο το πεδίο ΧΩΡΑ
 4. Αν υπάρχει νέος τρόπος πληρωμής πρέπει να έχει αντιστοίχιση με τα Mydata
 5. Nα υπάρχει τελευταία έκδοση της εφαρμογής 
 6. Εμφάνιση σφάλματος ValidationError 204, CorrelatedInvoices is mandatory for this invoice type (σημαίνει ότι καταχωρείτε για παράδειγμα ένα πιστωτικό χειροκίνητα και όχι από μετασχηματισμό )Πρέπει να αλλάξετε στην εγγραφή mydata τον ΤΥΠΟ  από  5.1 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ σε  ΤΥΠΟ  5.2 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΗ  ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ

 7. Εμφάνιση σφάλματος 217, When vatCategory has value 7, element vatExemptionCategory is mandatory (Μη συμπλήρωση άρθρου Απαλλαγής ΦΠΑ-ατά την έκδοση Παραστατικού, στο tab Λοιπά, θα πρέπει να ορίσετε Καθεστώς Φ.Π.Α. “Απαλλαγή” και να συμπληρώσετε το πεδίο Απαλλαγή Φ.Π.Α. με το σωστό άρθρο Απαλλαγής.

 8. Εμφάνιση σφάλματος : Counterpart’s country for this invoice type must not be in EU σημαίνει : Λάθος Χώρα & στα στοιχεία του πελάτη θα πρέπει να δηλωθεί χώρα εκτός ΕΕ.
 9. Εμφάνιση σφάλματος : Bad Gateway σημαίνει: Υπάρχει τεχνικό ζήτημα με την πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε. & πρέπει να δοκιμάσετε αργότερα
 10.  

  Επιβαρύνσεις παραστατικών : Οι Επιβαρύνσεις που υπάρχουν στην εγκατάστασης σας θα  πρέπει να έχουν την κωδικοποίηση myDATA. Εάν στα παραστατικά που εκδίδονται ή λαμβάνονται, χρησιμοποιούνται επιβαρύνσεις που αποδίδονται στο δημόσιο (φόροι, τέλη, χαρτόσημα, κλπ), ο πίνακας επιβαρύνσεων εμπορικού πρέπει να ενημερωθεί με τον κωδικό myDATA για τις επιβαρύνσεις αυτές, επιλέγοντας από τη σχετική λίστα την οποία κωδικοποίησε η Α.Α.Δ.Ε. 

 11. Υπηρεσίες :Οι Υπηρεσίες που υπάρχουν στη συγκεκριμένη Εταιρεία της εγκατάστασης θα ενημερωθούν με την κωδικοποίηση myDATA.

 Πανεπιστημίου 11, 26441 Πάτρα
2610 454073
info@epectasi.gr
Follow us