ΠΟΛ.1167 και ΠΟΛ.1166
13/09/2018

Στο τέλος Αυγούστου, δημοσιεύτηκαν από την ΑΑΔΕ, δύο νέες ΠΟΛ (ΠΟΛ.1167 και ΠΟΛ.1166) που  επηρεάζουν την  καθημερινή μας δραστηριότητα.  

 

 

Διευκρινίσεις για την ΠΟΛ.116  

Από το Άρθρο 1, προκύπτουν ρητά :

 • Η υποχρέωση των κατόχων αδειών ΕΑΦΔΣΣ να αναβαθμίσουν τα λογισμικά υποστήριξης των ΕΑΦΔΣΣ, σύμφωνα με τις οριζόμενες στο άρθρο, «νέες» απαιτήσεις.
 • Η υποχρέωση των επιχειρήσεων πρατηρίων καυσίμων να αναβαθμίσουν ή  να ρυθμίσουν τα λογισμικά υποστήριξης των ΕΑΦΔΣΣ που χρησιμοποιούν, μέχρι την 31-10-2018.

Από το Άρθρο 2, προκύπτουν ρητά τα εφεξής: 

Οφείλουν  να αναβαθμιστούν τα λογισμικά υποστήριξης των ΕΑΦΔΣΣ, σύμφωνα με τις οριζόμενες στο άρθρο «νέες» απαιτήσεις (ειδικό ακυρωτικό, παρακράτηση φόρου κλπ).

 1. Δεν ορίζεται η υποχρέωση αναβάθμισης των εγκατεστημένων ΕΑΦΔΣΣ, σύμφωνα με τις «νέες» απαιτήσεις του άρθρου 2. Η συγκεκριμένη αναβάθμιση, παραμένει στην διακριτική ευχέρεια των χρηστών των εγκατεστημένων ΕΑΦΔΣΣ.
 2. Τέλος, ορίζεται η υποχρέωση των εμπορικών εφαρμογών (όταν τα παραστατικά που εκδίδουν, σημαίνονται από ΕΑΦΔΣΣ) να εκτυπώνουν στο παραστατικό ή να αποστέλλουν στα λογισμικά υποστήριξης των ΕΑΦΔΣΣ, τα δεδομένα των 22 πρώτων πεδίων του αρχείου e.txt. Αναφέρεται μάλιστα, ότι δεν θα επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση της εμπορικής εφαρμογής, αν δεν καλύπτεται αυτή η προδιαγραφή.

Από το Άρθρο 3, προκύπτει ρητά ότι το ρολόι των ΦΗΜ, πρέπει να δείχνει την πραγματική ώρα.

 1. Κάθε απόκλιση ρολογιού ΦΗΜ από την πραγματική ώρα, θεωρείται παράβαση και επιβάλλεται πρόστιμο στον κάτοχο του ΦΗΜ, ύψους 500 € (βάση του ν.4174/2013, άρθρο 54, περίπτωση  «λειτουργία ΦΗΜ με μη εγκεκριμένες προδιαγραφές»).
 2. Ορίζoνται δύο εναλλακτικές μέθοδοι, που μπορεί να επιλέξει ο κάτοχος ΦΗΜ, ώστε να διατηρεί σωστή ώρα στον ΦΗΜ.
 • Μέσω επιτόπιας επέμβασης (εξουσιοδοτημένου τεχνικού) στον ΦΗΜ.
 • Μέσω συγχρονισμού του ΦΗΜ με το ρολόι του server της ΑΑΔΕ.
 1. Τέλος αναφέρεται, ότι πρέπει να εισάγονται στις παραμέτρους των ΦΗΜ, το AES Key και το URL αποστολής, εντός 10 ημερών από την υποβολή της δήλωσης έναρξης χρήσης ΦΗΜ.
 2. Προσοχή 1 : Δεν αναφέρεται η υποχρέωση δοκιμαστικής αποστολής στον server της ΑΑΔΕ, κατά την εγκατάσταση των ΦΗΜ.
 3. Προσοχή 2 : Δεν ορίζεται υποχρέωση αναβάθμισης των εγκατεστημένων ΦΗΜ, ώστε να επιτυγχάνεται ο συγχρονισμός του ΦΗΜ με το ρολόι του server. Είναι στην διακριτική ευχέρεια των χρηστών, ποια μέθοδο θα επιλέξουν για την διατήρηση της σωστής ώρας στους ΦΗΜ (κλήση τεχνικού ή σύνδεση με server).
 4. Προσοχή 3 : Απαιτεί άμεση ανάγκη, να γίνεται σαφές στους κατόχους των ΦΗΜ, ότι ο συγχρονισμός των ΦΗΜ με το ρολόι του server της ΑΑΔΕ, προϋποθέτει και τη μεταφορά του αρχείου s.txt (δεδομένα πωλήσεων).                                                  Καταληκτικά, από το Άρθρο 4 (έναρξη ισχύος της ΠΟΛ από τις 1-11-2018) προκύπτει, ότι κάθε ΦΗΜ που θα παρέχετε  μετά την 1η Νοεμβρίου, πρέπει να διατίθεται με τα αναβαθμισμένα λογισμικά υποστήριξης (ΕΑΦΔΔΣ) και τα αναβαθμισμένα firmware (ΕΑΦΔΣΣ-ΦΤΜ-ΑΔΗΜΕ), ώστε να καλύπτουν όλες τις ανωτέρω «νέες» προδιαγραφές.

 

Διευκρινίσεις για την ΠΟΛ.1166

 1. Στα Άρθρα 1-2-3 και το Παράρτημα Α, καταγράφονται σε ΠΟΛ και επισημοποιούνται, όσα είχαν οριστεί με παλαιότερες εγκυκλίους (πρωτόκολλο επικοινωνίας, δεδομένα διαβίβασης κλπ)

 

 1. Στο Άρθρο 4 και το Παράρτημα Β, ορίζεται (ως «νέα» προδιαγραφή των ΦΗΜ) ,η δυνατότητα αυτόματου συγχρονισμού της ώρας των ΦΗΜ, με τη ώρα του server της ΑΑΔΕ


Πανεπιστημίου 11, 26441 Πάτρα
2610 454073
info@epectasi.gr
Follow us