02/10/2018

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση της εφαρμογής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP σε συνεργάτη της ΕΤΕΚΑ στην οδο ΓΛΑΥΚΟΥ στην Πάτρα

bisbikisKυβέλης & Μαρτζώκη, 26443 Πάτρα
2610 454073
info@epectasi.gr
Follow us
Support