Κεφάλαιο Services

ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Services είναι ένα νέο configuration του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω διαχειρίσεις:

Υπηρεσίες – Πελάτες – Πωλήσεις – Ραντεβού – Reports

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Services αξιοποιεί την προηγμένη τεχνολογία του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ και  υπερκαλύπτει τις ανάγκες των ελεύθερων επαγγελματιών ως προς την έκδοση παραστατικών παροχής υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα:

Kef_eservices

1.   Διαθέτει ένα πρωτοποριακό και εύχρηστο γραφικό περιβάλλον εργασίας (GUI), που εστιάζει στην λειτουργικότητα και την ταχύτητα εκτέλεσης των εργασιών της εφαρμογής.

2  Ενσωματώνει ένα τυποποιημένο μοντέλο βέλτιστης πρακτικής παραμετροποίησης (Best Practice Model), που σε συνδυασμό με τη φιλική μέθοδο εγκατάστασης, επιτρέπει την πραγματικά άμεση χρήση της εφαρμογής μέσα σε λίγα λεπτά.

3  Παρέχει διαρκή επικοινωνία και υποστήριξη στους χρήστες, μέσω πρωτοποριακών διαδικτυακών (Internet) υπηρεσιών (Live Update, e-Services, e-Support), καθώς και έναν σύγχρονο οδηγό βοήθειας (On Line Help).

4  Αποτυπώνει το σύνολο των πληροφοριών που συλλέγονται, με όλους τους σύγχρονους τρόπους εκτύπωσης (MS Excel, MS Word, PDF, HTML κλπ).

5   Εμπεριέχει, στην χρήση του, όλες αυτές τις σημαντικές «λεπτομέρειες» που έκαναν το ΚΕΦΑΛΑΙΟ το πιο δημοφιλές εργαλείο μηχανογράφησης της τελευταίας εικοσαετίας.

 

 

 Πανεπιστημίου 11, 26441 Πάτρα
2610 454073
info@epectasi.gr
Follow us