Κεφάλαιο Entry

ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Entry

 Αποθήκη
1.      Διαχείριση δύο μονάδων μέτρησης

2.      Παρακολούθηση μέχρι και 180 αποθηκευτικών χώρων (ενώ στο Start μπορούμε να έχουμε μέχρι και 3 αποθηκευτικούς χώρους).

3.      Δυνατότητα παρακολούθησης συγκεντρωτικής εικόνας του είδους μέσω κωδικού συσχέτισης.

4.      Δυνατότητα παρακολούθησης Παρτίδων.

5.      Δυνατότητα παρακολούθησης Serial Numbers.

6.      Δυνατότητα παρακολούθησης Set/Groups ειδών (Σύνθεση / Αποσύνθεση).  

7.      Δυνατότητα παρακολούθησης μονάδων μάζας και όγκου ανά είδος.

8.      Διαχείριση αυτόματου υπολογισμού ποσότητας βάσει δύο ή τριών διαστάσεων (τετραγωνικά / κυβικά).

9.      Διαχείριση Φυσικής Απογραφής.

Πελάτες
1.      Διαχείριση υποκαταστημάτων πελατών.

2.      Διαχείριση ξένου νομίσματος και υπολογισμού συναλλαγματικών διαφορών.

3.      Διαχείριση σεναρίων πιστωτικών λόγω τζίρου.

4.      Διαχείριση τιμοκαταλόγων.

5.      Διαχείριση αντιπροσώπων.

6.      Διαχείριση επαφών.

Προμηθευτές
1.      Διαχείριση υποκαταστημάτων προμηθευτών

2.      Διαχείριση ξένου νομίσματος και υπολογισμού συναλλαγματικών διαφορών.

3.      Διαχείριση σεναρίων πιστωτικών λόγω τζίρου.

4.      Διαχείριση αντιπροσώπων.

5.      Διαχείριση επαφών.

Αξιόγραφα
1.      Δυνατότητα παρακολούθησης πινακίων.

2.      Δυνατότητα υπολογισμού και παρακολούθησης τόκων αξιογράφων.

3.      Διαχείριση χαρτοφυλακίων.

4.      Δυνατότητα μαζικής έκδοσης αξιογράφων προς τους προμηθευτές βάσει παραστατικών αγοράς.

Πωλήσεις / Παραγγελίες
1.      Δυνατότητα διαχείρισης ξένου νομίσματος στην τιμολόγηση.

2.      Δυνατότητα τιμολόγησης σε διαφορετικά υποκαταστήματα πελάτη.

3.      Δυνατότητα αυτόματης έκδοσης παραστατικών βάσει μοντέλου παραστατικού.

4.      Δυνατότητα αυτόματης έκδοσης παραστατικών πιστωτικών έκπτωσης λόγω τζίρου.

5.      Δυνατότητα παρακολούθησης παραστατικών παρακαταθήκης.

Αγορές / Παραγγελίες
1.      Δυνατότητα διαχείρισης ξένου νομίσματος στην τιμολόγηση.

2.      Δυνατότητα τιμολόγησης σε διαφορετικά υποκαταστήματα προμηθευτή.

3.      Δυνατότητα αυτόματης έκδοσης παραστατικών βάσει μοντέλου παραστατικού.

4.      Δυνατότητα αυτόματης έκδοσης παραστατικών πιστωτικών έκπτωσης λόγω τζίρου.

5.      Δυνατότητα παρακολούθησης παραστατικών παρακαταθήκης.

6.      Δυνατότητα επιμερισμού διαφόρων εξόδων (πχ μεταφορικά) σε πολλά παραστατικά αγορών μέσω ειδικής εργασίας επιμερισμού εξόδων.

Προϋπολογισμοί
1.      Διαχείριση προϋπολογισμών αγορών και πωλήσεων.

Πωλητές
1.      Δυνατότητα παρακολούθησης προμηθειών βάσει κλίμακας.

2.      Δυνατότητα παρακολούθησης υπερ-προμηθειών βάσει group.

Οργάνωση
1.      Διαχείριση μακροεντολών.

2.      Δυνατότητα παρακολούθησης υποκαταστημάτων εταιρείας.

 

 

 



Πανεπιστημίου 11, 26441 Πάτρα
2610 454073
info@epectasi.gr
Follow us