Κεφάλαιο Retail

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Retail αξιοποιεί την προηγμένη τεχνολογία του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ και υπερκαλύπτει τις ανάγκες των καταστημάτων λιανικής ως προς την έκδοση αποδείξεων λιανικής αλλά και παραστατικών πώλησης .kef_retail
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Πανεπιστημίου 11, 26441 Πάτρα
2610 454073
info@epectasi.gr
Follow us