ΚΑΘΕΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
19/11/2020

  • Ξενοδοχειακές Εφαρμογές
  • Συστήματα POS για αλυσίδες SUPER MARKET
  • Συστήματα ωρομέτρησης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Συστήματα φορητής τιμολόγησης
  • Λύσεις για χώρους Εστίασης
  • WMS (Warehouse Management)


Πανεπιστημίου 11, 26441 Πάτρα
2610 454073
info@epectasi.gr
Follow us